НЕМАМО ПРАВО
ДА УНИШТАВАМО ПРИРОДУ
БУДИ ОДГОВОРАН

Регионални ценар за управљање отпадом »ЕКО-ТАМНАВА« Д.О.О. УБ
Оставимо деци бољу и чистију околину од оне коју смо наследили.

ВИШЕ О НАМА

НЕМАМО ПРАВО
ДА УНИШТАВАМО ПРИРОДУ
БУДИ ОДГОВОРАН

Регионални ценар за управљање отпадом »ЕКО-ТАМНАВА« Д.О.О. УБ
Оставимо деци бољу и чистију околину од оне коју смо наследили.

ВИШЕ О НАМА

НЕМАМО ПРАВО
ДА УНИШТАВАМО ПРИРОДУ
БУДИ ОДГОВОРАН

Регионални ценар за управљање отпадом »ЕКО-ТАМНАВА« Д.О.О. УБ
Оставимо деци бољу и чистију околину од оне коју смо наследили.

ВИШЕ О НАМА

ЕДУКУЈЕМО НАЈМЛАЂЕ

Да ли сте знали да домаћинства у Србији производе 65% укупног отпада. Према процени Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Србији се рециклира од 10% до 15% овог отпада. Како би заштитили нашу околину овај проценат мора да расте!

Рециклирајте

ИТ ОПРЕМУ

БАТЕРИЈЕ
И АКУМУЛАТОРЕ

МЕДИЦИНСКУ
ОПРЕМУ

ОПАСАН
И НЕОПАСАН
ОТПАД

МЕТАЛНИ
ОТПАД

ОТПАДНЕ
ХЕМИКАЛИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
»ЕКО-ТАМНАВА« Д.О.О. УБ

Општина
Уб

Град
Ваљево

Градска Општина
Обреновац

Градска Општина
Лазаревац

Градска Општина
Барајево

Општина
Владимирци

Општина
Лајковац

Општина
Мионица

Општина
Коцељева

Општина
Осечина

Општина
Љиг

Прикључите се

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Обавештење о оглашавању

Обавештење о оглашавању и јавном увиду у документа Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана Учешће јавности у разматрању предлога Стратешке процене утицаја на животну […]

12/11/2019

Обавештење о оглашавању

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ […]

08/07/2019

Обавештење о оглашавању

            МИНИСТАРСТВO ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Број: 353-02-1927/2019-03 Датум: 15.10.2019. Београд   На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са […]

08/07/2019