Јавне набавке

Линк за преузимање – Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Идејног решења и Идејног пројекта постројења за секундарну сепарацију комуналног отпада (датум објаве: 24.01.2020)

Линк за преузимање – Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Идејног решења и Идејног пројекта постројења за секундарну сепарацију комуналног отпада (датум објаве: 14.01.2020)

Линк за преузимање – Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Идејног решења и Идејног пројекта постројења за секундарну сепарацију комуналног отпада (датум објаве: 31.12.2019)

Линк за преузимање – Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Идејног решења и Идејног пројекта постројења за секундарну сепарацију комуналног отпада (датум објаве: 31.12.2019, исправљена штампарска грешка 03.01.2020. конкурсна документација није мењана)

Линк за преузимање План набавки за 2019. год. Измена бр. 5

Линк за преузимање Одлука о усвајању Измене бр. 5 Плана набавки за 2019. год.

Линк за преузимање – Обавештење о закљученом уговору – Студија оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (датум објаве: 13.12.2019.)

Линк за преузимање – Одлука о додели уговора – Студија оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (датум објаве: 09.12.2019.)

Линк за преузимање – Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Студије оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (датум објаве: 21.11.2019)

Линк за преузимање – Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности – Израда Студије оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (датум објаве: 21.11.2019)

Линк за преузимање Одлука о усвајању Плана набавки за 2020. год.

Линк за преузимање План набавки за 2020. год. 

Линк за преузимање План набавки за 2019. год. Измена бр. 4

Линк за преузимање Одлука о усвајању Измене бр. 4 Плана набавки за 2019. год.

Линк за преузимање Извештаја о Одлуци о измени уговора о јавној набавци услуге.

Линк за преузимање Одлуке о измени уговора јавне набавке.

Линк за преузимање Плана набавки за 2019. годину.

Линк за преузимање Плана набавки за 2018. годину.

Обавештење: Сајт је у изради.