Остали документи

Поштовани кликом на следећи линк можете погледати Информатор о раду – Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава“ Уб објављен 15.11.2022. године:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=6icPWdkhmdx8W8Gs9

 

Информатор о раду – Регинални центар за управљање отпадом “Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб (објављен 15.11.2022)

Ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње Регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада “Каленић“ на К.П. број 800 КО Каленић, Општина Уб

Решење о давању сагласности на Ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину

РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 11 ГРАДОВА И ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2029 ГОДИНЕ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЛИНКОВИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ):

1. РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 11 ГРАДОВА И ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2029 ГОДИНЕ

2. РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА РПУО КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА

3. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 11 ГРАДОВА И ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2029 ГОДИНЕ

4. РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СПУЗС