Обавештење о оглашавању

Обавештење о оглашавању и јавном увиду у документа Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана

Учешће јавности у разматрању предлога Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана обезбеђује се у оквиру увида у трајању од 30 дана од дана оглашавања у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату планског подручја.

Документа:

  1. Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, за период 2019. – 2029. година (*Објављено у Службеном гласнику бр. 081/2019 од 15.11.2019.)
  2. Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја Регионалног плана на животну средину
  3. НАЦРТ: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019. – 2029. година